VW Caddy TL 2,0 TDI 75 kW - akční model

Prodloužená záruka výrobce 2+2 roky / limit 200 000 km
VW Caddy TL 2,0 TDI 75 kW - akční model photo
Cena bez DPH: 442 376 Kč
Cena s DPH: 535 275 Kč

Výbava vozidla:

  • Potahy sedadel "Kutamo" látkové
  • Zadní křídlové dveře prosklené
  • Ochrana podvozku - nástřik
  • Gumová podlaha v kabině řidiče a v prostoru pro cestující
  • Multifunkční ukazatel "Plus"
  • Telefonní rozhraní pro "Composit. Audio"
  • Klimatizace "Climatronic"
  • Parkpilot vzadu

Sériová výbava vozidla:

1 funkèní klíè + 1 pevný klíè 7B2 12 V elektrická zásuvka v zavazadlovém prostoru C4B 15" kola ocelová: - ET 47 2E2 15" podvozek 908 3. brzdové svìtlo 8RE 4 reproduktory 4UF Airbag øidièe a spolujezdce: - možnost deaktivace airbagu spolujezdce 903 Antiblokovací systém (ABS) UG1 Asistent pro rozjezd do kopce 8K1 Automatický spínaè denního svícení 4X7 Boèní a hlavové airbagy: - kombinované boèní a hlavové airbagy øidièe a spolujezdce - hlavové airbagy pro cestující na krajních sedadlech v první øadì v prostoru pro cestující 4B1 Boèní ochranné lišty èerné 8F7 Boèní smìrová svìtla 1NN Celoplošné kryty kol 4I2 Centrální zamykání s dálkovým ovládáním - bez bezpeènostní pojistky 7TH Dekoraèní lišta palubní desky "Dark Silver Brushed": - tmavìstøíbrná dekoraèní lišta palubní desky QL3 Determální skla (zelená) 905 ESP, EDS - elektronický stabilizaèní program ESP - elektronická závìra diferenciálu EDS 4R4 Elektrické ovládání oken 7MM Emisní norma EURO 6 (u TDI vèetnì filtru pevných èástic DPF) 6K2 Front Assist a City Brake: - zkrácení brzdné dráhy a varování pøi nebezpeèném snížení odstupu - funkce CityBrake: nouzové brzdìní (aktivní automaticky od 5 km/h do 30 km/h) 8IA Halogenové pøední svìtlomety H4 7AA Imobilizér (elektronický) 5AD Kobercová krytina v kabinì øidièe 5BF Kobercová krytina v nákladovém prostoru 5DD Komfortní boèní obložení v prostoru pro cestující 9MF Komfortní osvìtlení kabiny øidièe: - 2 ètecí lampièky samostatnì ovládané 3SE Komfortní sedadlo spolujezdce: - není výškovì nastavitelné 3TE Komfortní sedadlo øidièe: - výškovì nastavitelné 5CH Komfotní obložení stropu v kabinì øidièe a prostoru pro cestující 7K1 Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách 9P3 Kontrola zapnutí bezpeènostního pásu øidièe a spolujezdce 3U7 Kryt zavazadlového prostoru - roleta 6FF Lakované èásti vozu: - vnìjší zpìtná zrcátka (u speciálních lakù - vnìjší zpìtná zrcátka v èerné barvì) - madla dveøí 5SI Levé vnìjší zpìtné zrcátko: - asférické 6KD Maska chladièe s vysokým èerným leskem a jednou chromovanou lištou 221 Multikolizní brzda X10 Nastavení Èeská republika 9JA Nekuøácké provedení - bez popelníku a zapalovaèe 3LX Obložení dveøí I: - plastová výplò dveøí - èalounìná loketní opìrka 4N2 Odkládací pøihrádka s krytem uprostøed pøístrojové desky 4Z3 Odkládací schránka s víkem u spolujezdce: - osvìtlená a uzamykatelná 900 Opìrky hlavy v kabinì øidièe: - výškovì nastavitelné 901 Opìrky hlavy v prostoru pro cestující: - výškovì nastavitelné 9CU Osvìtlení vnitøního prostoru - Standard: - prostor pro cestující/ nákladový prostor 1Z0 Palivová nádrž 55 l u benzinu a dieslu - TGI 26 kg plyn a 13 l benzín pro krátký rozvor - TGI 34 kg plyn a 13 l benzín pro dlouhý rozvor (Maxi) 4DE Pevná okna v prostoru pro cestující: - vpøedu vlevo 4EE Pevná okna v prostoru pro cestující: - vpøedu vpravo 4FH Pevná okna v prostoru pro cestující: - vzadu vlevo 4JH Pevná okna v prostoru pro cestující: - vzadu vpravo 1G2 Plnohodnotné rezervní kolo ocelové HD2 Pneumatiky 195/65 R15 91T 5Q2 Posuvné dveøe vlevo v prostoru pro cestující (nákladovém prostoru) 5R2 Posuvné dveøe vpravo v prostoru pro cestující (nákladovém prostoru) 2V1 Prachový a pylový filtr 5RH Pravé vnìjší zpìtné zrcátko: - konvexní EJ5 Prodloužená záruka výrobce 2+2 /200 000: - 2 + 2 roky / 200 000 km - platí co nastane døíve - záruka se vztahuje na vozidlo ve stavu, ve kterém opouští výrobní závod - nevztahuje se na souèásti vozu, které byly na vozidlo namontovány nebo umístìny dodateènì (úpravy, pøíslušenství) 2JB Pøední a zadní nárazník - plastový v šedé barvì 6LG Pøední výdechy, èerný mat 3S6 Pøíprava pro systém støešních nosníkù: - bez podélných støešních nosníkù (hagusù) - kotvící body pro pøipevnìní pøíèných støešních nosníkù U5A Pøístrojová kaple: - ukazatel rychlosti - ukazatel ujeté vzdálenosti - otáèkomìr - ukazatel paliva - èas 906 Regulace brzdného úèinku motoru (MSR) 904 Regulace prokluzu (ASR) I7D Rádio "Composition Audio" - monochromatický displej - 4 reproduktory vpøedu - slot na SD kartu - Aux-in vstup - USB vstup - FM-pøíjem - nelze kombinovat se zpìtnou kamerou - není v ÈJ 1N3 Servotronic: - servoøízení závislé na jízdní rychlosti 4SC Sluneèní clona s kosmetickým zrcátkem: - s krytem kosmetického zrcátka - vlevo 4TX Sluneèní clona s kosmetickým zrcátkem: - s krytem kosmetického zrcátka - vpravo 1BA Standardní odpružení a tlumièe 7L6 Start-Stop: - BlueMotion Technology - s rekuperací brzdného úèinku 8M1 Stìraè zadního okna s ostøikovaèem 3D6 Støedová konzole: - loketní opìrka - 3 držáky nápojù 8T6 Tempomat s omezovaèem 4GF Tepelnì izolující pøední sklo $C$ Travel & comfort system: Základní modul pro držáky: - uchycení na vzpìry hlavových opìrek - obj. èíslo 000061122 3NM Trojsedadlo v 1. øadì sedadel v prostoru pro cestující: - sklopné v pomìru 1/3 - 2/3 - pøeklápìcí a vyjímatelné 4L2 Vnitøní zpìtné zrcátko, zaclonitelné 6XN Vnìjší zpìtná zrcátka: - elektricky nastavitelná - vyhøívaná 3L1 Výškovì nastavitelné sedadlo øidièe 8N1 Zadní stìraè s cyklovaèem 8SA Zadní svìtlomety standardní WG1 Èeská republika

Máte zájem o vozidlo?

Vaše osobní údaje odeslané tímto formulářem budou sloužit pouze k řešení Vašeho požadavku. Zásady se zpracováním osobních údajů zde: Ochrana osobních údajů

Kontaktní osoba
Pavel Sedláček photo
Pavel Sedláček

Vedoucí prodeje

pavel.sedlacek@eurocarzlin.cz
Tel.: +420 577 057 180
Mob.: +420 606 635 368

Kde nás najdete?

google map